Historyczne podsumowanie 2017 roku

Koniec każdego roku zawsze staje się okazją do podsumowań i my także tę okazję postanowiliśmy wykorzystać. W tej części podsumowania przedstawimy najważniejsze tematy historyczne mijającego roku.

Sklep Urodzeni Patrioci

W roku 2017 wspominaliśmy 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, które zapoczątkowało trwały rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Ocena tych wydarzeń wciąż dzieli katolików i protestantów. Mijający rok to także 100-lecie rewolucji w Rosji, która stała się pierwszym komunistycznym państwem na świecie. Jak potoczyłyby się losy Rosji, Europy i świata, gdyby bolszewikom nie udało się przejąć władzy – pewnie dużo lepiej, ale to już raczej rozważania z zakresu historii alternatywnej.

W 2017 powoli zbliżaliśmy się do przyszłorocznego jubileuszu niepodległości Polski. Był to rok marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Józefa Hallera, a więc postaci ściśle związanych i zasłużonych dla odzyskania przez nasz kraj niepodległości po I wojnie światowej. Tym zagadnieniom poświęcimy w przyszłym roku więcej uwagi.

Instytut Pamięci Narodowej prowadził prace poszukiwawcze, ekshumacyjne i identyfikacyjne ofiar terroru komunistycznego m.in. żołnierzy oddziału NSZ kpt. Henryka Flamme „Bartka”. Odbyły się także uroczyste pogrzeby polskich patriotów – w październiku w Radecznicy pochowano oficerów II Zamojskiego Inspektoratu AK  płk Mariana Pilarskiego „Jara” i ppor. Stanisława Biziora „Eama”, a w grudniu w Gdyni pochowano oficerów zamordowanych w „procesie komandorów”.  IPN podejmował także kolejne działania na rzecz edukacji historycznej społeczeństwa, czego przykładem jest film animowany o najnowszej historii Polski Niezwyciężeni (prawie 2 mln wyświetleń na YouTube).

Mijający rok to także zaostrzenie polsko-ukraińskiego „konfliktu pamięci” – zarówno na płaszczyźnie politycznej, społecznej jak i medialnej. Władze ukraińskie zabroniły polskiemu IPN prac poszukiwawczych na terenie Ukrainy. Spór o ocenę rzezi wołyńskiej przykrywa inne, także te pozytywne, aspekty dwustronnych stosunków. Jednak bez jasnej deklaracji strony ukraińskiej odcinającej się od ideologii nacjonalistycznej i kultu UPA, wspomniany „konflikt pamięci” będzie trwał i rujnował stosunki między oboma państwami i narodami.

Duży rozgłos medialny w kraju i za granicą uzyskała społeczna akcja „German Death Camps”, która była skierowana przeciwko negowaniu odpowiedzialności Niemiec za obozy zagłady.

W mijającym roku skurczyło się grono weteranów walk o niepodległość Polski – odeszli m.in. Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf” (uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego), Kazimierz Piechowski (żołnierz AK słynny ze spektakularnej ucieczki z obozu Auschwitz), Franciszek Kornicki (uczestnik bitwy o Anglię i dowódca Dywizjonu 308) i Jerzy Kłoczowski (historyk, żołnierz AK i uczestnik powstania warszawskiego).  Niestety coraz bardziej uświadamiamy sobie, że za kilka lat nie będzie już wśród nas uczestników i świadków historii tamtych czasach.

 

Zobacz też:

Komentarze

Najpopularniejsze posty