Korpus Piechoty Morskiej jest za słaby? Źródło: Wikimedia Commons.

Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych niezdolny do działań?

We wtorek, w dniu 15 marca 2016 roku, zastępca komendanta Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych ostrzegł Kongres, że po 15 latach wojny i cięć budżetowych, skutkujących niedostatecznym wyszkoleniem żołnierzy i brakiem wyposażenia uważa, że Piechota Morska znajduje się w skrajnej sytuacji.

Generał John Paxton na spotkaniu z senacką komisją sił zbrojnych powiedział, że kilka z elementów Korpusu Piechoty Morskiej nie byłoby w stanie odpowiedzieć na niespodziewany kryzys [warto zaznaczyć, iż właśnie to (szybkość działania i możliwość reagowania na nieprzewidziane kryzysy) stanowi o wyjątkowości Piechoty Morskiej USA]. Generał wspomniał, że jednym z najbardziej osłabionych przez cięcia budżetowe elementów Korpusu jest lotnictwo. Paxton powiedział, że około 80% jednostek lotnictwa Marines nie ma wystarczająco dużo maszyn, których potrzebują do prowadzenia operacji bojowych i treningów.

W ostatnim czasie nastąpiło wiele wypadków w obrębie maszyn należących do Piechoty Morskiej, której jak stwierdził Paxton mogą być powiązań z cięciami budżetowymi. Korpus ma zbadać sprawę powiązań katastrof z wątkiem cięć budżetowych. (Czytaj takżeKolizja śmigłowców transportowych CH-53 w pobliżu Hawajów)

Oprócz wyżej wspomnianego problemu lotnictwa dużym problemem w USMC wydaje się kwestia redukcji środków komunikacji i jednostek wywiadu.

?W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zdegradowane jednostki, mogłyby zostać wezwane do natychmiastowego wdrożenia w stanie podwyższonego ryzyka dla sił Piechoty Morskiej i misji, lub wymagałyby dodatkowego czasu na przygotowanie do zwiększając ryzyko dla misji poprzez oddanie inicjatywy przeciwnikowi? powiedział Paxton i dodał, że ?To nie oznacza, że nie będziemy zdolni do odpowiedzi na wezwanie (…) To znaczy, że realizacja naszej strategi bezpieczeństwa czy odpowiedź na wschodzący kryzys może wymagać więcej czasu, więcej ryzyka oraz większych kosztów i ofiar„.

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.