Cztery czołgi M1A2 Abrams podczas ćwiczeń na Litwie. (U.S. Army photo by Sgt. Uriah Walker, 1ABCT Public Affairs)

Ciężki sprzęt i żołnierze U.S Army na Litwie

Jak donosi Litewskie Ministerstwo Obrony, żołnierze U.S Army wraz z ciężkim sprzętem przybędą na Litwę w by prowadzić wspólne ćwiczenia z wojskiem litewskim.

Jak donosi Litewskie Ministerstwo Obrony, Żołnierze 3 Batalionu, 36 Pułku Piechoty, U.S Army wraz z czołgami M1A2 Abrams, bojowymi wozami piechoty Bradley i innym sprzętem ciężkim i logistycznymi materiałami wojskowymi przybędą dzisiaj na Litwę w celu prowadzenia wspólnych ćwiczeń z wojskiem litewskim.

Grupa Bojowa wielkości Kompanii z jednostkami wsparcia zostanie rozmieszczona na Litwie. W sumie można tu mówić o 70 pojazdach, włączając w to 5 czołgów podstawowych M1A2 Abrams i 13 bojowych wozów piechoty Bradley.

?Szkolenia z jednostkami wojskowymi, które sojuszniczy rozmieszczają na Litwie z różnorodnym sprzętem wojskowym są już rutyną dla żołnierzy litewskich, pozwala to na nie tylko szkolenie naszych wojskowych, ale także na utrzymanie umiejętności i gotowości, którą zyskujemy przez współpracę z różnymi typami jednostek z krajów sojuszniczych,? powiedział dowódca litewskich wojsk lądowych Generał Major Almantas Leika.

Nowa rotacja sił amerykańskich w tym około 230 żołnierzy jest rozmieszczana z Coleman Worksite w Manheim w Republice Federalnej Niemiec. Wraz z obecną rotacją żołnierzy i ciężkiego sprzętu rozmieszczeniu podlegać będzie także wysunięta kompania logistyczna, której zadaniem będzie świadczyć wsparcie logistyczne dla sił i sprzętu amerykańskiego znajdującego się na obecnej rotacji.

Miejsce stacjonowania rotacyjnych sił amerykańskich nie uległo zmianie. Żołnierze i sprzęt będą rozmieszczeni w Rukłe, podczas gdy dodatkowe siły 'wysunięta kompania logistyczna’ zostanie wysłana do Batalionu Wsparcia i Logistyki im. Wielkiego Księcia Litewskiego Witenesa w Mariampolu.

Żołnierze 3 Batalionu, 36 Pułku Piechoty U.S Army będą ćwiczyć wraz z litewskimi siłami Batalionu Piechoty Zmechanizowanej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Algirdasa do końca grudnia. Obecna rotacja sił U.S Army to także część międzynarodowych ćwiczeń o kryptonimie Iron Sword 2015, które rozpoczną się na Litwie w dniu 8 listopada.

3 Batalion to jest postrzegany jako jedna z najmłodszych jednostek w U.S Army, jednakże, jego personel wojskowy posiada już ogromne doświadczenie bojowe, które pochodzi z operacji Pustynna Tarcza, Pustynna Burza czy Iracka Wolność (Desert Shield, Desert Storm i Iraqi Freedom).

Ustępująca miejsca nowym siłom 7 rotacja sił amerykańskich z Kompanii D (Delta) z 173 Brygady Powietrznodesantowej finalizuje już trening z Batalion Husarów im. Króla Mendoga. Zmiana doskonaliła swoje umiejętności również z Batalionem Ułańskim im. Wielkiej Księżnej Birut? w Olita.

Stanu Zjednoczone i inni sojusznicy w NATO wysyłają swoich żołnierzy i sprzęt na Litwę i do innych krajów bałtyckich od wiosny 2014 roku w odpowiedzi na zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie po tym, jak Federacja Rosyjska ogłosiła aneksję Krymu. Działania mają także na celu wypełnianie zobowiązań uzgodnionych podczas szczytu NATO w Walii.

Stany Zjednoczone rozpoczęły operacje 'Atlantic Resolve’ i rozpoczęły wysyłanie żołnierzy i sprzętu w formie działań rotacyjnych do Polski i krajów bałtyckich wiosną 2014 roku w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Ponadto, poza siłami amerykańskimi, na Litwie przebywa obecnie około 250 żołnierzy z Belgii i Luksemburgu, biorą oni udział we wspólnych ćwiczeniach. Żołnierze z Danii, Niemiec, Węgier i Portugalii od wiosny 2014 roku działają na Litwie w ramach pakietu szkoleń dla wojsk litewskich.

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.