Aktualnie w arsenale sił zbrojnych Indii znajdują się bezzałogowe statki latające produkcji izraelskiej: IAI Searcher I, IAI Searcher II oraz IAI Heron. /Fot. Israeli Aerisoace Industries.

Indie kupią bsl klasy MALE?

Ministerstwo Obrony Indii opublikowało zapytanie w sprawie zakupu bezzałogowych statków latających klasy MALE (średniego pułapu i długiego trwania lotu) dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych – Indie zamierzają zakupić do 150 bezzałogowców.

Indyjskie zapytanie o informację (Request For Information, RFI) stwierdza, że Nowe Delhi interesują bezzałogowce klasy MALE które będą produkowane przez indyjskie przedsiębiorstwa w ramach inicjatywy „Make in India„.

Wspólne zakupy sprzętu wojskowego są rzadkością jeśli chodzi o hinduskie środowisko zamówień obronnych. Zapytanie o informację wydaje się dawać jasny sygnał o brakach w kategori bsl klasy MALE w indyjskim arsenale i pilnej potrzebie pozyskania i wprowadzenia nowych bezzałogowców do wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych. Do zadań nowych bsl klasy Male które zamierza nabyć Nowe Delhi, należeć będą m.in.: prowadzenie patroli wód przybrzeżnych i oceanów oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa indyjskich miast, nakierowywanie ognia artylerii na cel, udział w misjach bojowego poszukiwania i ratownictwa CSAR (Combat Search and Rescue), niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, czy ochrona infrastruktury krytycznej.

Wystosowane przez Ministerstwo Obrony Indii zapytanie o informację precyzuje skalę potencjalnego przyszłego zamówienia – hindusi zamierzają nabyć bezzałogowe statki latające (w liczbie 100 sztuk), naziemne stacje kontroli (w liczbie 50 sztuk) oraz zestawy wyposażenia obserwacyjnego (w liczbie 100 sztuk) – zapytanie o informację jednoznacznie stwierdza, że zapotrzebowanie na bsl klasy MALE może wzrosnąć, w związku z czym zamówienie może zostać zwiększone do 150 bezzałgowców, 75 stacji kontroli naziemnej oraz 150 zestawów wyposażenia obserwacyjnego.

Panujący w Indiach klimat sprawia, że konieczne będzie by nowe bsl były zdolne do prowadzenia działań przy temperaturach sięgających od ?40°C do +55°C. Nowe drony powinny także wznosić się na pułap ponad 9.144 metrów (30.000 stóp) i być zdolne do nieprzerwanego pozostawania w powietrzu przez ponad 25 godzin, przy wyposażeniu w radar z syntetyczną aperturą (SAR) i głowicą optoelektroniczną (EO/IR). Zasięg urządzeń powinien przekraczać 250 km.

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.