Boeing 737-800. /Fot. Boeing

MON: nowe postępowanie na średnie samoloty do przewozu VIP

W piątek, w dniu 10 marca br. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów średnich dla przewozu najważniejszych osób w państwie. Zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy Boeing.

Jak wyjaśnia komunikat prasowy opublikowany na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), postępowanie w sprawie pozyskania nowych samolotów średnich dla transportu VIP-ów prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki ? zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do koncernu Boeing, który jak podaje MON, w ocenie Inspektoratu Uzbrojenia ma być jedynym posiadaczem praw do dysponowania slotami produkcyjnymi samolotów Boeing 737-800. Celem negocjacji, które jak informuje resort obrony, rozpoczną się już w przyszłym tygodniu, ma być uzgodnienie ostatecznych warunków umowy, w tym jej wartości .

Boeing 737-800. /Fot. Boeing

Powodem uruchomienia nowego postępowania miało być unieważnienie poprzedniego. Warto przypomnieć, że w dniu 8 marca br. do Inspektoratu Uzbrojenia wpłynęły oferty dwóch wykonawców: Glomex s.r.o. (oferta o wartości ok. 2,66 mld zł) oraz Boeing (oferta o wartości ok. 3,44 mld zł). We wcześniejszym postępowaniu w swoich ofertach obaj wykonawcy zaproponowali samoloty Boeing 737 (BBJ2 w wersji z salonem). Jak informuje oświadczenie prasowe MON, z dnia 9 marca br. oferty obu wykonawców zostały odrzucone z powodu występujących w nich błędów formalno-prawnych ? kolejnym powodem dla ich odrzucenia była wartość.

Plany MON

Przypominamy, że Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zakup trzech samolotów średnich – wraz ze szkoleniem i pakietem logistycznym – dla przewozu najważniejszych osób w państwie. Wcześniejsze postępowanie zakładało dostawy pierwszej maszyny używanej do listopada 2017 roku oraz dwóch nowych odpowiednio w latach 2020 i 2021. Jak podaje komunikat resortu obrony samoloty, których nabyciem zainteresowana jest Rzeczpospolita Polska to maszyny o liczbie miejsc nie mniejszej niż 132, dla maszyny używanej w konfiguracji pasażerskiej, oraz nie mniejszej niż 65 dla nowych samolotów w konfiguracji z salonem. Zasięg samolotu średniego używanego ma zapewnić możliwość wykonania lotu transatlantyckiego z jednym międzylądowaniem, natomiast nowe maszyny ? z 30 pasażerami na pokładzie ? mają pokonać trasę z Warszawy do Waszyngtonu bez międzylądowania.

Źródło: MON – 1 & 2

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.