Od lewej: członek zarządu PGZ Szczepan Ruman, prezes zarządu PGZ Błażej Wojnicz oraz szef I3TO płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn. / fot. PGZ S.A.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PGZ S.A. a I3TO

Podczas targów proobronnych Pro Defense 2017 w Ostródzie, w dniu 1 czerwca br. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) S.A. podpisała umowę ramową o współpracy z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) w zakresie rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP.

Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie. / Wikimedia Commons.

Podczas targów proobronnych Pro Defense 2017 w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie), w czwartek, 1 czerwca br. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) S.A. podpisała umowę ramową o współpracy z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) w zakresie produkcji sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, a także już opracowanych produktów spełniających kryteria innowacyjności.

Dokument podpisali prezes zarządu PGZ S.A. Błażej Wojnicz, członek zarządu PGZ S.A. Szczepan Ruman oraz szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn. Tym samym PGZ S.A. i I3TO rozpoczynają współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą zostać wykorzystane w produkcji sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych, a także już opracowanych produktów spełniających kryteria innowacyjności. Umowa ramowa o współpracy dotyczy w szczególności transferu informacji i wiedzy, w sferze technologii możliwych do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP. Na podstawie umowy podpisanej w Ostródzie PGZ S.A. i I3TO będą organizować wspólne przedsięwzięcia, mające na celu aktualizację stanu wiedzy stron porozumienia w przedmiocie innowacyjnych technologii militarnych wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP.

Prezes zarządu PGZ S.A. Błażej Wojnicz powiedział:

Zapewnienie Siłom Zbrojnym dostaw uzbrojenia i sprzętu, wykorzystujących najnowocześniejsze, najbardziej innowacyjne technologie, jest jednym z podstawowych celów funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jednakże jego realizacja wymaga efektywnego dialogu i sprawnej współpracy pomiędzy stroną wojskową i przemysłową. Umowa, którą właśnie podpisaliśmy, umożliwi zintegrowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Grupy PGZ z wymaganiami i oczekiwaniami Sił Zbrojnych.

Z kolei szef I3TO, płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, dodał:

Współpraca I3TO z Polską Grupą Zbrojeniową to krok we właściwą stronę. Integracja potencjału intelektualnego zgromadzonego w Siłach Zbrojnych i w przemyśle obronnym spowoduje, że polscy żołnierze będą dysponować obiektywnie lepszym sprzętem i uzbrojeniem. To z kolei będzie miało niewątpliwy wpływ na podniesienie sprawności operacyjnej Sił Zbrojnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa kraju. Dzięki tej umowie ogromny kapitał intelektualny, technologiczny i projektowy, jaki drzemie w Siłach Zbrojnych i polskim przemyśle obronnym, zostanie uwolniony i zacznie przynosić realne korzyści.

Od lewej: prezes zarządu PGZ Błażej Wojnicz oraz szef I3TO płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn. / fot. PGZ S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych będą także współpracować z innymi podmiotami działającymi w obszarze przemysłu, a także jednostkami prowadzącymi badania naukowe oraz badawczo-rozwojowe, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle obronnym i Siłach Zbrojnych, tj. przede wszystkim z uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz instytutami badawczymi.

Umowa ramowa o współpracy zakłada również wspólną realizację przez PGZ S.A. oraz I3TO projektów dla Europejskiej Agencji Obrony, a także kooperację w zakresie pozyskiwania środków wsparcia z programów unijnych, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Europejskiej Agencji Obrony.

Rozwój, pozyskiwanie oraz implementacja innowacyjnych technologii to jedno ze strategicznych założeń funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., która posiada własne centra badawczo-rozwojowe, np. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, Centrum Badawczo-Rozwojowe przy Zakładach Mechanicznych ?Tarnów? S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych ?OBRUM? sp. z o.o., Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej przy MESKO S.A. oraz Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych przy Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. współpracuje także z wojskowymi i cywilnymi uczelniami wyższymi, m.in. z Akademią Sztuki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską, Politechniką Rzeszowską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Świętokrzyską, oraz z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Od lewej: członek zarządu PGZ Szczepan Ruman i szef I3TO płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn. / fot. PGZ S.A.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych przede wszystkim zajmuje się identyfikacją, analizą, gromadzeniem i udostępnianiem danych w zakresie perspektywicznych technologii obronnych z uwzględnieniem badań naukowych, a także ma swój udział w Programowaniu Rozwoju Sił Zbrojnych w ramach definiowania Wymagań Operacyjnych pod względem możliwości zastosowania nowoczesnych technologii obronnych. Inspektorat uczestniczy w procesie pozyskania sprzętu wojskowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie możliwości zastosowania innowacyjnych technologii obronnych oraz w zakresie oceny zadań wynikających z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych pod kątem występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Źrodło:

pgzsa.pl: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz I3TO razem dla Sił Zbrojnych RP

Czytaj także:

USA: PGZ S.A i Northrop Grumman podpisały list intencyjny o współpracy

PGZ Stocznia Wojenna chce kupić Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Raytheonem, Autosanem i PGZ S.A.

Wstępne porozumienie PGZ S.A. z Saabem ws. budowy okrętów wojennych

PGZ S.A. i Sikorsky będą współpracować w zakresie śmigłowców Black Hawk

PGZ chce zatrudnić 60.000 osób do 2030 roku

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.