Ross Cowan ,,Ku Chwale Rzymu. Wojownicy Imperium” – Recenzja

Rzym, początkowo nie był w centrum zainteresowania Grecji kontynentalnej czy też królestw hellenistycznych. Znany z ustroju republikańskiego był potęgą w Italii, jednakże nie miał większego znaczenia na arenie międzynarodowej. Ross Cowan, brytyjski historyk, w którego kręgu zainteresowań leży militarna historia starożytnego Rzymu jak i różne aspekty wojny w okresie antycznym, ukazuje nam budowanie potęgi rzymskiej od strony militarnej. Autor oddzielając mity od rzeczywistości i skupiając się przede wszystkim na źródłach historycznych stara się  zrekonstruować życie jednostki, którą był legionista i za sprawą tego pokazać nam, czytelnikom, że za chwałę Rzymu odpowiadało nie tylko dobrze zaopatrzone i wyszkolone wojsko.

Książka Ku Chwale Rzymu. Wojownicy Imperium została wydana w miękkiej okładce, mimo iż pozostawia wrażenie pozycji z niższej półki ze względu na objętość (223  stron), a także nie stonowaną kolorystycznie okładkę to jest to mylne wyobrażenie. Publikacja składa się z pięciu części, szczegółowo zajmując się danymi zagadnieniami: Wojna Rzymu z Pyrrusem,  Boska Interwencja, Znaczeniem Pojedynków, Wodzowie i ich Wojownicy, Wojownicy i Poeci.

W części pierwszej Autor  przedstawia inwazję Pyrrusa z Epiru na Italię za sprawą państwa-miasta Tarentu. Zostajemy wprowadzeni w konflikt poprzez przedstawienie nam historii i wydarzeń z życia stron konfliktu. Każdy aspekt tej części historii starożytnego Rzymu jest ukazany jednocześnie z perspektywy każdej z zainteresowanych stron.  Poznajemy motywy i cele które przyczyniły się do takich a nie innych poczynań. Szczególnie interesujące są opisy bitew, gdzie za pomocą konfrontacji kilku relacji historyków ukazuje się nam całe pole bitwy i niekiedy pojawiające się sprzeczne elementy opisu angażują nas w analizę przebiegu bitwy aby dotrzeć do prawdy.

W drugiej części mamy do czynienia z interwencją bogów, co jak wynika z przekazów źródłowych , dla rzymian było czymś normalny a niekiedy i oczywistym. Rozważania na powyższy temat są osadzone na tle trzeciej wojny  Samnickiej, która wybuchła w 298 roku p.n.e., podczas gdy Samnici podjęli próbę przyciągnięcia Lukanów do Związku Samnickiego.  Zostajemy zapoznani z różnymi rodzajami rytuałów czy też sposobów odczytywania wróżb. Jednakże najskrupulatniej jest omówiony rytuał devotio na podstawie przekazów źródłowych dotyczących dwóch postaci historycznych polegający na poświęceniu się w imię wyższej sprawy.

Część trzecia skupia się na pojedynkach, gdzie przedstawiona nam została szczegółowo postać Lucjusza Sykcjusza Dentusa, który był wzorem dla innych jego potomnych. Rozdział ten prezentuje nam następców Dentusa , którzy podejmują się dorównania swojemu przodkowi. W związku z tym otrzymujemy zestawienie wybitnych żołnierzy i jesteśmy świadkami ich dokonań. Stanowi  to opowieść  o walczących Rzymianach, a także o ich mężnych przeciwnikach.

Część czwarta szczegółowo prezentuje nam relacje między wodzami a ich wojownikami. Tłem dla tych rozważań jest Wojna Galijska, Wojna Domowa między Cezarem a Pompejuszem a także dalsze zmagania stronnictw powyższych wodzów.  Początkowo mamy możliwość zaobserwowania korelacji między jednostką a wodzem a następnie przechodzimy do stosunku wodza a grupy żołnierzy i jest nam przedstawiona instytucja Kohorty Pretoriańskiej.

Część piąta jest pewnego rodzaju kontrastem do pozostałych gdzie jest nam przedstawiony zupełnie inny obraz legionisty, co prawda nadal mamy do czynienia z człowiekiem który z pasją ucinał głowy i traktował jako trofea czy rzucał obelgi w stronę wroga  ale też zapoznajemy się z wrażliwym człowiekiem, który wyrażał swoje uczucia przez poezje, mimo iż ten rodzaj poezji spotyka się z różnym przyjęciem ze strony znawców literatury łacińskiej

Książka Ross?a  C. to dzieło, w które zostało włożone wiele pracy. W sposób obiektywny przedstawione nam zostało życie legionistów. Autor zadał sobie wiele trudu analizując źródła historyczne i składając wszystko w spójny dobrze czytający się tekst a także zamieszczając fragmenty tekstów źródłowych i wspaniałe ilustracje które przybliżają czytelnika do dawnych realiów. Istotne jest również to, że książka nie jest schematyczna i abstrakcyjna. Czytając, czułem się częścią wydarzeń zaprezentowanych w książce. Przytoczone wypowiedzi i historia opowiedziana z punktu widzenia osób, które ją przeżyły oddaje realia niegdysiejszych czasów.


Autor: Ross Cowan

Tytuł: Ku Chwale Rzymu. Wojownicy Imperium

Wydawnictwo: RM

Oprawa:miękka

Rok wydania:  2017

ISBN: 978-83-7773-681-4

Liczba stron: 224

Książkę u wydawcy można kupić tutaj

Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ( kierunek ? Prawo). Interesuje się historią, a szczególnie starożytnością, która dała początek cywilizacji. Ponadto militarystyką, botaniką, polityką międzynarodową oraz aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi, a także bezpieczeństwem międzynarodowym.