Żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej w czasie skoków / U.S. Military, 20.05.2006 r., https://en.wikipedia.org/wiki/File:82nd_Airborne_Mass_Jump-JSOH2006.jpg.
Żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej w czasie skoków / U.S. Military, 20.05.2006 r., https://en.wikipedia.org/wiki/File:82nd_Airborne_Mass_Jump-JSOH2006.jpg.

U.S. Army przygotowuje saperskie jednostki szybkiego reagowania

Wojska Lądowe Stanów Zjednoczonych przygotowują się do utworzenia pierwszych saperskich jednostek powietrznodesantowych. Ich celem będzie wzmocnienie Globalnych Sił Odpowiedzi USA i osiągnięcie możliwości rozlokowania w każdym zakątku świata w ciągu kilkunastu godzin. Proces ten, pomimo skomplikowania, dobiega końca. Jego efektem są pierwsze desanty, w których uczestniczyli żołnierze z 767. Kompanii Saperów.

Jak podaje portal Army Times, Wojska Lądowe Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Army) przygotowują pierwszą jednostkę powietrznodesantową złożoną wyłącznie z saperów (ang. Explosive Ordnance Disposal, EOD)1.

Celem U.S. Army jest stworzenie oddziału złożonego z profesjonalnych saperów, który będzie w stanie dotrzeć do każdego miejsca na świecie szybciej niż do tej pory. Wzorem dla nowej jednostki ma być 82. Dywizja Powietrznodesantowa (ang. 82nd Airborne Division), będąca częścią Globalnych Sił Odpowiedzi Stanów Zjednoczonych (ang. Global Response Force). Cechą charakterystyczną 82. Dywizji jest jej możliwość rozlokowania w każdym zakątku świata w ciągu kilkunastu godzin od podjęcia decyzji przez władze Stanów Zjednoczonych2.

Więcej o roli przyszłej powietrznodesantowej kompanii saperów powiedział kpt. Zachary Abood, dowódca 767. Kompanii. Celem naszych działań jest zaoferowanie wcześniejszego wsparcia w zakresie EOD podczas przeprowadzanych operacji. W chwili obecnej zostajemy w tyle prawdopodobnie kilka godzin, jeżeli nie dni w porównaniu z jednostkami szybkiego reagowania ? stwierdził kpt. Abood. Jak dodał, rolą kompanii EOD będzie ochrona pozostałych jednostek w czasie pierwszej oceny zagrożenia na miejscu3.

Warto także podkreślić, że początkowym celem było włączenie kompanii saperskiej w struktury 82. Dywizji. Niemniej jednak, ostatecznie postanowiono utworzyć samodzielną jednostkę powietrznodesantową złożoną z saperów.

W celu stworzenia takiej jednostki, wojsko przeprowadziło początkiem listopada br. pierwszy desant spadochronowy. Uczestniczyli w nim żołnierze 767. Kompanii Saperów ze 192. Batalionu Saperów. Ich pierwszy skok na większą skalę odbył się 3 listopada z samolotu C-17 Globemaster. W ćwiczeniu uczestniczyli również żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej4. Łącznie do tej pory skoki spadochronowe przeprowadziło 16 żołnierzy 767. Kompanii (docelowo ma być ich 19). Jest to element procesu, który pozwoli im na oficjalne osiągnięcie statusu jednostki szybkiego reagowania5.

Jednym z głównych problemów w czasie zrzutów jednostek EOD jest waga sprzętu używanego przez te oddziały. Zazwyczaj, oddział EOD transportuje ze sobą sprzęt załadowany w całości do wozów bojowych. Rozstrzygnięcie co pasuje do naszych plecaków, a co może zostać zrzucone z samolotu, jest czymś, z czym obecnie się mierzymy w kwestii logistyki ? powiedział Abood.

Celem podniesienia efektywności jednostek saperskich i jeszcze lepszego przygotowania ich do operacji powietrznodesantowych, 20. Dowództwo Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Jądrowe i Materiałów Wybuchowych (ang. 20th Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives Command) zamierza wdrożyć w życie liczne zmiany. Płk. Marty L. Muchow, zastępca dowódcy 20. Dowództwa oznajmił, że jednostki EOD otrzymają nowy ekwipunek, m. in. kamizelki używane obecnie przez siły specjalne. Ponadto, zostanie położony większy nacisk na trening fizyczny, marsze z plecakami i zwiększanie siły żołnierzy6.

Poniższy film przedstawia skok wykonany przez żołnierzy 767. Kompanii Saperów oraz żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej:

Czytaj także:

Pancerny Brygadowy Zespół Bojowy i lotnictwo bojowe US Army już zimą w Europie

US Army odebrała pierwszego Dragoona [wideo]

Źródła:

1 M. Myers, The Army is building an airborne bomb squad, https://www.armytimes.com/articles/the-army-is-building-an-airborne-bomb-squad, dostęp: 11.11.2016.

2 U.S. Army Fort Bragg, https://www.bragg.army.mil/, dostęp: 11.11.2016.

3 M. Myers, op. cit.

4 D. Brooks, Airborne training exercise a first for explosives ordnance disposal soldiers, http://www.fayobserver.com/news/local/airborne-training-exercise-a-first-for-explosives-ordnance-disposal-soldiers/article_825e7f5b-4a2d-514a-b271-a8b0bcea06b9.html, dostęp: 11.11.2016.

5 M. Myers, op. cit.

6 D. Brooks, op. cit.

Uczestnik studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zastępca redaktora blogu "The Eagle Has Landed" poświęconemu działalności Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zainteresowania: militaria, stosunki międzynarodowe.