Wyniki konkursu „Akcja Burza”

Zakończyliśmy konkurs orgaznizowany wspólnie z Wydawnictwem Rytm, w których do wygrania były 3 egzemplarze książki Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944 pod red. Krzysztofa Komorowskiego.


Laureatami konkursu zostały następujące osoby:

Wojciech Mikłaszewicz z Rejowca Fabrycznego
Bartosz Adamczyk z Warszawy
Krzysztof Szyputa z Katowic

Zwycięzcom gratulujemy! Książki zostaną wysłane w ciągu tygodnia.

Dziękujemy również wydawnictwu RYTM za ufundowanie nagród.

Pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami:

1. Jaka organizacja powstała na mocy rozkazu gen. Stefana Roweckiego Grota nr 84 Uporządkowanie odcinka walki czynnej?
Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej – Kedyw

2. Jaki kryptonim posiadała operacja wojskowa prowadzona przez oddziały Armii Krajowej, której celem było samodzielne oswobodzenie Wilna z rąk okupanta niemieckiego?
Ostra Brama

3. Proszę podać imię i nazwisko osoby z poniższej fotografii, a także określić jaką funkcję pełnił w Powstaniu Warszawskim.
Na fotografii znajdował się gen. bryg. Antoni Chruściel, który w Powstaniu Warszawskim  stał na czele Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, dowodził całością sił powstańczych pod względem taktycznym.

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.