Inspektorat Uzbrojenia MON. Fot. IU MON

IU MON ogłasza wyniki przetargu na budowę holowników dla Marynarki Wojennej

W piątek, w dniu 18 listopada br. na oficjalnej witrynie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) pojawił się komunikat o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP.

W piątek, w dniu 18 listopada br. na oficjalnej witrynie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) pojawił się komunikat o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego pod kryptonimem ?HOLOWNIK? Nr IU/243/XI-81/ZO/NZO/DOS/Z/2014 na dostawę sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP. Jak wynika z informacji opublikowanej przez Inspektorat Uzbrojenia MON najkorzystniejszą ofertę złożyła stocznia Remontowa Shipbuilding S.A.. Uzasadnienie wyjaśnia, że jako jedyna spośród wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym spełniła ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała łączną liczbę 100 punktów za spełnianie kryteriów zamówienia (cena 70 pkt, długość okresu gwarancji 15 pkt, serwis posprzedażny i pomoc techniczna 15 pkt).

Jak wynika z ogłoszenia Inspektoratu Uzbrojenia MON, nowe jednostki dla Marynarki Wojennej RP powinny mieć zdolność do holowania okrętów zarówno z dziobu, jak i z rufy; uciąg znamionowy haka holowniczego 200 kN; uciąg na pachole 200 kN; zdolność do zraszania wodą innych jednostek; zdolność do przewozu 50 osób na pokładzie otwartym; zdolność do przewozu ładunków o łącznym ciężarze maksymalnie 25 kN. Jednocześnie okręty powinny mieć możliwość rozwijania prędkości w zakresie 3 – 12 w., działania zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymywania łączności w relacjach okręt- brzeg oraz brzeg ? okręt. Ponadto ogłoszenie Inspektoratu Uzbrojenia wyjaśnia, że muszą być to holowniki o wyporności pełnej do 350 t i nieograniczonej dzielności morskiej oraz zdolne do prowadzenia samodzielnej żeglugi w zimie na morzach niearktycznych w ciężkich warunkach lodowych ? jednostki muszą być zdolne do przewozu 12 osób wewnątrz okrętu, oraz posiadać autonomiczność 14 dób.

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia – Zamówienia publiczne / IU/243/XI-81/ZO/NZO/DOS/Z/2014

Źródło:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.