Mi-8. /fot. Policja

KGP: Trójka chętnych na dostawy śmigłowców dla Policji

Komenda Główna Policji poinformowała, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych dla Policji złożyli trzej oferenci. Planuje się, że dostawy maszyn zostaną zrealizowane do 14 grudnia 2018 roku. 

Jak poinformowała Komenda Główna Policji (w dniu 18.12.2017 r.), do wyścigu o kontrakt na dostawę trzech śmigłowców jed­no­sil­ni­ko­wych śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych dla Policji zgłosiły się trzy przedsiębiorstwa. Potencjalni oferenci na składanie ofert mieli czas do 18 grudnia 2017 roku. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego ?PZL-Świdnik? S.A, Bell Helicopter Textron Inc. oraz Heli Sp. z o.o. Invest Sp. K. (będąca reprezentantem interesów koncernu lotniczego Airbus).

Policyjny Mi-2. / Źródło: policja.pl

Przypominamy, że Policja zamierza zakupić trzy nowe jednosilnikowe śmigłowce wielozadaniowe ? zgodnie z warunkami postępowania, uczestnicy przetargu mogą zaoferować Policji jedynie maszyny wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku. Maszyny, które pragnie pozyskać Policja, powinny charakteryzować się następującymi cechami:

– możliwością przewożenia ładunku wewnętrznego o minimalnej masie 350 kg (przy pełnych instalacjach eksploatacyjnych, obejmujących w tym przypadku paliwo, oleje, płyny itp.),

– prędkością wznoszenia nie mniejszą niż 500 m/min, prędkością przelotową (przy której uzyskuje się maksymalny zasięg), nie mniejszą niż 220 km/h, zasięgiem co najmniej 500 km (bez zbiorników dodatkowych i z zachowaniem rezerwy paliwa na 20 minut lotu)

– długotrwałością lotu nie mniejszą niż 3 godziny (bez zbiorników dodatkowych i z zachowaniem rezerwy paliwa na 20 minut lotu)

– użytkowanie maszyn musi być możliwe do prędkości wiatru co najmniej 15 m/s,

– silniki maszyn muszą być wyposażone w system kontrolo elektronicznej (FADEC),

– każda z maszyn musi mieć możliwość zabierania na pokład: jednego lub dwóch pilotów oraz minimum trzech pasażerów,

– kabiny maszyn muszą być przystosowane do wykorzystywania systemu noktowizji (minimum generacji III z autogatingiem klasy B) oraz posiadać tzw. szklany kokpit.

Źródło: policja.pl/

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.