Źródło: www.policja.pl

Policja dostanie kałasznikowy

Według informacji pochodzących ze źródeł rządowych Polska policja przejmie od wojska ok 2,5 tyś karabinków Kałasznikowa. Jest to nowe podejście do funkcjonowania policji w Polsce. Kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy będzie zmuszonych przejść obowiązkowe szkolenia z zakresu posługiwania się tą bronią. 

Kałasznikow to karabinek wprowadzony na stan  wojsk ZSRR w 1949 roku. Od tamtego czasu przeszedł wiele modyfikacji. Jego nazwa pochodzi od nazwiska jego konstruktora Michaiła Kałasznikowa. Broń ta cechuje się dużą szybkostrzelnością i niebywałą wytrzymałością. Dobrze sprawdza się w trudnych warunkach pogodowo-terenowych.

Karabiny mają być używane w sytuacjach alarmowych. Wielu z funkcjonariuszy będzie przechodzić szkolenia w jednostkach wojskowych, gdyż większość jednostek Policji nie posiada możliwości szkolenia swoich funkcjonariuszy pod kątem korzystania z tego rodzaju broni.  Niewątpliwie decyzja taka jest podyktowana ostatnimi  wydarzeniami mającymi miejsce w Paryżu.

Dodatkowo, jako przyczynę podjęcia takiej decyzji podaje się sytuację na Ukrainie. Policjanci uzbrojeni w karabiny będą mogli podjąć działania anty-sabotażowe, do czasu gdy zostaną zastąpieni przez wojsko. Dostrzegalna jest tu również pewna prawidłowość. Historia pokazywała niejednokrotnie, że państwo spodziewające się agresji na swoje terytorium rozpoczynało dozbrajanie jednostek Policji w typowo wojskową broń. Taki stan rzeczy miał miejsce między innymi w ll Rzeczpospolitej. Na kilka lat przed niemieckim atakiem, Polska rozpoczęła dość intensywne dozbrajanie jednostek policji. Wobec powyższego, można zauważyć, że nasz kraj zamierza wyciągać wnioski z lekcji ukraińskiej. Dozbrojenie i przeszkolenie funkcjonariuszy Policji z pewnością wpłynie pozytywnie na stan polskiego bezpieczeństwa zarówno w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym.

Karabinek AK - najsłynniejsza konstrukcja Michaiła Kałasznikowa/ Źródło: Wikipedia

Karabinek AK – najsłynniejsza konstrukcja Michaiła Kałasznikowa/ Źródło: Wikipedia

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe". Obecnie student Uniwersytetu Białostockiego na wydziale historyczno-socjologicznym - kierunek "Stosunki Międzynarodowe". Koordynator działu "Bezpieczeństwo" portalu "Nowa Strategia". Prowadzi bloga "Piotr Kular" na portalu Mpolska24.pl gdzie posiada status eksperta. Obszar jego zainteresowań dotyczy bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego w kontekście prowadzonej polityki bezpieczeństwa państw takich jak Rosja, Ukraina oraz Białoruś.