LITPOLUKRBRIG. /Fot. MON

LITPOLUKRBRIG rozpoczyna ćwiczenia Brave Band

W poniedziałek, w dniu 27 lutego br. żołnierze i cywile działający w ramach Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady (LITPOLUKRBRIG) rozpoczęli trening sztabowy pod kryptonimem Brave Band. Jak poinformował dowódca Wielonarodowej Brygady płk Zenon Brzuszko, ćwiczenia ma nadać tempo działaniom w ramach Pełnej Zdolności Operacyjnej.

Celem tego pierwszego w tym roku ćwiczenia będzie sprawdzenie, a zarazem szlifowanie umiejętności personelu międzynarodowej litewsko-polsko-ukraińskiej brygady w kwestii zdolności reagowania na zmiany w sytuacji operacyjnej w regionie odpowiedzialności ? w ramach treningu prowadzone będą rotacje i przemieszczenia jednostek w sile batalionów.

Dowództwo jest ?gotowe do działań bojowych? i pozostaje w gotowości do wypełnienia zadań, jeśli takie zostaną nam postawione. Oficerowie sztabu z Polski, Litwy i Ukrainy mają wykorzystać ten czas na doskonalenie umiejętności zawodowych, inter operacyjności oraz pozostawać w gotowości do wyjazdu na misję bezzwłocznie

– powiedział płk Zenon Brzuszko dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady (LITPOLUKRBRIG)

Ćwiczenie pod kryptonimem Brave Band będzie pierwszym z przedsięwzięć Wielonarodowej Brygady w cyklu szkoleniowym w 2017 roku.

Według zastępcy dowódcy Wielonarodowej Brygady płk Wołodymyra Judanowa celem obecnego treningu sztabowego będzie także wprowadzenie w życie wniosków wyciągniętych w związku z poprzednimi ćwiczeniami ? podobne zdanie w kwestii ćwiczeń Brave Band wyraził ppłk Eligijus Senulis, Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG. Jak informuje komunikat prasowy Wielonarodowej Brygady, na potrzeby szkoleniowe rozwinięto Dowództwo Wielonarodowej Brygady (część polska), natomiast za łączność i wymianę informacji odpowiedzialność bierze na siebie Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska).

LITPOLUKRBRIG?

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku. Utworzenie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą.

 Źródło: LITPOLUKRBRIG

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.