Beryl wz.2004 / Źródło: Wikipedia

Polskie Beryle dostarczone dla Nigerii

Polskie karabiny Beryl oraz mini-Beryl zostały dostarczone Siłom Zbrojnym Nigerii.  510 dostarczonych karabinów zostało dostarczonych przez fabrykę Broni Łucznik-Radom zarówno w wariancie 5,56×45 mm jak i 7.62×39 mm. 

Kontrakt na 510 karabinów Beryl oraz subkarabinków Mini-Beryl to kolejna tego typu transakcja. Ostatnie zamówienie na polskie karabiny zostało zrealizowane w 2014 roku, gdy SZ Nigerii zamówiły 1000 kompletów tej broni. Broń trafi do Sił Lądowych Nigerii i będzie służyć w różnego rodzaju misjach pokojowych oraz antyterrorystycznych. Przedstawiciele fabryki Łucznik-Radom podkreślają, że niezawodność karabinów Beryl przekłada się bezpośrednio na pozyskiwanie stałych odbiorców tego produktu.

Fabryka Broni w Radomiu produkuje karabiny Beryl, w różnych wersjach. Karabiny tego typu są dostarczane również dla Wojska Polskiego.

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe". Obecnie student Uniwersytetu Białostockiego na wydziale historyczno-socjologicznym - kierunek "Stosunki Międzynarodowe". Koordynator działu "Bezpieczeństwo" portalu "Nowa Strategia". Prowadzi bloga "Piotr Kular" na portalu Mpolska24.pl gdzie posiada status eksperta. Obszar jego zainteresowań dotyczy bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego w kontekście prowadzonej polityki bezpieczeństwa państw takich jak Rosja, Ukraina oraz Białoruś.