/Fot. st. chor. Rafał Mniedło

Szkolenia SERE dla Wojsk Obrony Terytorialnej?

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) przejdą szkolenia SERE, których celem będzie zapewnienie podstaw teoretycznych oraz praktycznych, umożliwiających im przetrwanie we wrogim środowisku ? poinformował komunikat opublikowany na oficjalnym profilu WOT na Facebooku.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na profilu nowej formacji Wojska Polskiego, szkolenie SERE stanie się ?częścią szkolenia terytorialsów”. Żołnierze Obrony Terytorialnej będą przechodzić wspomniane wyżej szkolenia na trzech poziomach ? każdy z nich będzie różnił się od pozostałych poziomem złożoności i trudności.

Poziomy szkolenia:

  1. Poziom A – 100% żołnierzy WOT w I roku szkolenia,
  2. Poziom B + W – 100% żołnierzy kompanii lekkich piechoty WOT w III roku szkolenia,
  3. Poziom C – snajperzy w III roku szkolenia.
/Fot. por. Piotr Płuciennik

/Fot. por. Piotr Płuciennik

Przypominamy, że nazwa SERE pochodzi od pierwszych liter: Survival, Evasion, Resistance oraz Escape. Celem szkoleń SERE jest przygotowanie żołnierzy do przebywania w izolacji w ekstremalnym środowisku, unikania oraz przeciwdziałania wykryciu i schwytaniu przez siły nieprzyjaciela. Kolejna część szkolenia przygotowanie żołnierza biorącego udział w kursie do przeciwdziałania wykorzystaniu go, w przypadku schwytania, oraz do ucieczki z niewoli z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą.

Jak informuje komunikat WOT, w początkowym okresie za organizację i realizację szkolenia SERE odpowiadać będą byli żołnierze Wojsk Specjalnych z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych – będą oni wspierani przez instruktorów ze Stanów Zjednoczonych. W późniejszym czasie zadania te przejmą instruktorzy SERE Wojsk Obrony Terytorialnej. Komunikat wyjaśnia, że na kursy instruktorów SERE WOT będą kierowani również żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, którzy będą dysponować odpowiednimi umiejętnościami, cechami psychofizycznym i znajomością języka angielskiego.

Źródło: Facebook – Wojska Obrony Terytorialnej

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.