Bezpieczeństwo

 • Uchodźcy z Syrii a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza problemu. CZ. 2

  - Lis 27, 2015
  Ostatnimi czasy, wydarzeniem nagłaśnianym przez media informacyjne – zarówno zagraniczne jak polskie, jest kwestia napływu ludności na kontynent europejski  z ogarniętej wojną domową Syrii. Wojna domowa w Syrii, rozpoczęta w 2011 roku doprowadziła do szerzącej się w...
 • Uchodźcy z Syrii a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, cz.1

  - Lis 25, 2015
  Ostatnimi czasy, wydarzeniem nagłaśnianym przez media informacyjne – zarówno zagraniczne jak polskie, jest kwestia napływu ludności na kontynent europejski  z ogarniętej wojną domową Syrii. Wojna domowa w Syrii, rozpoczęta w 2011 roku doprowadziła do szerzącej się w...
 • Czynniki świadczące o mocarstwowości ChRL. Część 2

  - Lis 22, 2015
  Chińska Republika Ludowa (ChRL, Chiny) odgrywa istotną rolę na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Najważniejsze wydarzenia globalne rozpatrywane są zawsze przy udziale przedstawicieli chińskich władz, co determinuje tylko rangę Pekinu na „mapie świata”. Wpływy ChRL, obejmujące...
 • Istota logistyki sytuacji kryzysowych

  - Lis 19, 2015
  Logistyka jest pojęciem znanym od zarania, a jej korzeni należy upatrywać w wojskowości, gdzie wiązała się przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia potrzeb wojska. Współcześnie procesy logistyczne stanowią nie tylko o sukcesie operacji wojskowych, lecz stały się...
 • Czynniki świadczące o mocarstwowości ChRL. Część 1

  - Lis 19, 2015
  Chińska Republika Ludowa (ChRL, Chiny) odgrywa istotną rolę na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Najważniejsze wydarzenia globalne rozpatrywane są zawsze przy udziale przedstawicieli chińskich władz, co determinuje tylko rangę Pekinu na „mapie świata”. Wpływy ChRL, obejmujące...
 • Terroryzm w świetle teorii zderzenia cywilizacji

  - Lis 16, 2015
  Do jednej z ważniejszych współczesnych teorii geopolitycznych, które pozwalają na analizę współczesnych konfliktów jest teoria zderzania cywilizacji zaprezentowana przez Samuela Huntingtona. Warto podkreślić, iż korzysta ona z dorobku Polskiego badacza cywilizacji, Feliksa Konecznego. Trudno nie zgodzić...
 • Rosyjskie zaangażowanie w Syrii, a sytuacja wewnętrzna w Rosji

  - Lis 8, 2015
  Zaangażowanie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Syrii jest faktem. Istotnym zagadnieniem jest celowość działań prowadzonych przez Rosjan w tej części świata. Najczęściej są one rozpatrywane przez pryzmat polityki zewnętrznej Kremla, co jest oczywiście słuszne. Niemniej jednak...
 • Teoretyczne aspekty zjawiska terroryzmu – geneza pojęcia

  - Lis 5, 2015
  Terroryzm   jest   zjawiskiem historycznie zmiennym, wielopłaszczyznowym i dynamicznym. Na przestrzeni wieków podlegał on różnym przemianom. Pojawiały się i zanikały coraz to nowsze ruchy poszukujące skutecznych narzędzi rozwiązania spraw, o które walczyły, wymuszające zmiany polityczne, zastraszające społeczeństwo...
 • Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski

  - Lis 1, 2015
  Analizując burzliwe dzieje Rzeczypospolitej trudno nie zgodzić się ze słowami Monteskiusza, który stwierdził, iż szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna. Doświadczenia historyczne stanowią istotne i wszechobecne czynniki kształtujące cele polityczne państwa oraz wpływają na dobór...
 • Rola TOAW w zarządzaniu kryzysowym

  - Paź 26, 2015
  Ponieważ organy administracji wojskowej stanowią element administracji państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego, realizują określone w prawodawstwie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne RP stanowią środek ostateczny w rozwiązywaniu sytuacji o charakterze kryzysowym. Dlatego też realizacja...