Leopard 2A5. /Fot. U.S. Army | Staff Sgt. Kathleen V. Polanco

IU MON: Mesko S.A dostarczy amunicję dla Leopardów

W piątek, w dniu 22 września br. Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o przyznaniu spółce Mesko S.A, zamówienia na dostawę tysięcy sztuk amunicji ćwiczebnej dla armat czołgów podstawowych Leopard będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. 

Przedmiotem zamówienia, które zostanie zrealizowane w latach 2017 – 2018 będzie dostawa dwóch tysięcy (2000) naboi kal. 120 × 570 [mm] z pociskiem odłamkowo-burzącym ćwiczebnym HE-TP u.C-88 wraz z amunicją szkolną i treningową. Całkowita końcowa wartość zamówienia to 24 610 271 zł -początkowo szacowano, że kontrakt osiągnie wartość 18 650 433 zł.

Leopard 2A4 i 2A5. / fot. chor. Rafał Mniedło

Dokumentacja opublikowana na łamach ?Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej? wyjaśnia, że zamawiający tj. Inspektorat Uzbrojenia, oczekuje dostawy nabojów spełniających stawiane im wymagania (określone w Karcie katalogowej 120 × 570 naboju z pociskiem odłamkowo-burzącym ćwiczebnym HE-TP u. C-88 – przyp.red.) i będących wynikiem prac wdrożeniowych (zakończone w 2012 roku – przyp.red.), których dane balistyczne zostały wprowadzone do systemu kierowania ogniem czołgów Leopard.

Zamówienie zostało udzielone spółce Mesko S.A. w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czynnikiem decydującym o przyznaniu spółce Mesko S.A kontraktu jest chęć uniknięcia pozyskania amunicji czołgowej, która ze względu na ograniczone możliwości w zakresie wprowadzania dodatkowych danych balistycznych do systemu kierowania ogniem  Leopard będących w zasobach SZ RP. Należy także zaznaczyć, że powstała w wyniku pracy wdrożeniowej dokumentacja techniczna na nabój z pociskiem odłamkowo-burzącym ćwiczebnym (HE-TP) stanowi własność Mesko S.A.

Źródło: IU MON – 2017/S 182-373816 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.