Leopard 2A4 i 2A5. / fot. chor. Rafał Mniedło

Inspektorat Uzbrojenia MON kupi amunicję dla czołgów Leopard 2

Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę imitatorów strzału armatniego ISA-73 z ładunkiem startowym PG-15P dla wykorzystywanych przez Wojsko Polskie czołgów podstawowych Leopard 2A4/2A5. 

Ogłoszenie opublikowane na łamach Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, stwierdza, że przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 tyś. imitatorów strzału armatniego ISA-73 z ładunkiem startowym PG-15P dla wykorzystywanych przez Wojsko Polskie czołgów podstawowych Leopard 2A4/2A5. Realizacja zamówienia podzielonego na cztery części, przewidziana jest na lata 2017 ? 2020.

Jak podaje komunikat Inspektoratu Uzbrojenia MON, zamówienie zostanie złożone u dotychczasowego wykonawcy tj. konsorcjum w którego skład wchodzą: Zakład Sprzętu Precyzyjnego ?Niewiadów? S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz WORKS 11 Sp. z o.o., który jest też właścicielem autorskich praw do dokumentacji do produkcji seryjnej przedmiotowych wyrobów.

/Fot. chor. Rafał Mniedło (34. BKPanc. z Żagania)

Zgodnie z uzasadnieniem zamówienie zostanie złożone u dotychczasowego wykonawcy, albowiem jego zmiana zobowiązywałaby Zamawiającego, czyli Inspektorat Uzbrojenia do nabycia wyrobów o innych właściwościach niż wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych RP imitatory. Takie działanie spowodowałoby duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu sprzętu, nie zapewniłoby pełnej kompatybilności z użytkowanymi armatami gładkolufowym oraz skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu materiałowo-technicznego. Ponadto wypłynęłoby to negatywnie na realizację procesu szkolenia, zarówno żołnierzy w ośrodkach szkolenia jak i osób funkcyjnych (instruktorów oraz użytkowników) w zakresie eksploatacji nowego sprzętu wojskowego.

Wykonawca kontraktu będzie zobowiązany do dostarczenia każdego roku po 1000 sztuk imitatorów strzału armatniego. Amunicja do czołgów podstawowych Leopard 2A4/2A5 zostanie dostarczona do 1. Regionalnej Bazy Logistycznej (1RBL) w Wałczu – skład materiałowy Mosty, 2. Regionalnej Bazy Logistycznej (2RBL) w Warszawie – skład materiałowy Szeroki Bór, 3. Regionalnej Bazy Logistycznej (3RBL) w Krakowie – skład materiałowy Stawy. Całkowita wartość zamówienia to 9 496 000 zł (łącznie z VAT).


Źródło: Suplement do Dziennika Urzędowego Uni Europejskiej – Dostawy – 135875-2017

Zobacz także: 

-> IU MON: negocjacje w sprawie zakupu UKM-2000P dla WOT

-> MON: nowe postępowanie na średnie samoloty do przewozu VIP

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.